JANUÁR 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dobrý deň, vážení priatelia, karate klub UNION Košice chce zorganizovať na Slovesnke pohare

žiakov autobus. Záujemcovia hlaste sa. 

10.2.2018 Trenčín

3.3.2018  Partizánske 

S pozdravom Bozo st

 --------------------------------------------------------------

Vážení členovia SZK,

dovoľte mi, aby som Vás poinformoval o nových funkciách v informačnom systéme SZK - www.szk-info.sk.

V menu pribudla možnosť aktualizácie údajov pretekárov /váha, STV/ medzi systémami SZK-INFO a SúťažeKARATE. Stačí si udržiavať aktuálne informácie na SZK-INFO a tie sa jedným kliknutím prenesú do SúťažeKARATE. Tak isto je možné jedným kliknutím preniesť nového pretekára, ktorého ešte nemáte na SúťažeKARATE nahodeného.

Keďže ministerstvo od nás vyžaduje, aby na súťažiach SZK štartovali len pretekári, ktorí sú členmi SZK /čiže sú nahodení v SZK-INFO spolu s rodným číslom a inými údajmi/, prehľadová tabuľka Vám ukáže aj pretekárov, ktorých máte na SúťažeKARATE, ale nemáte ich v SZK-INFO. Týchto pretekárov je nutné dohodiť, aby boli v oboch systémoch. Pretekár, ktorý nemá riadne vyplnené údaje v SZK-INFO, nebude môcť štartovať na súťažiach SZK!

Ako na to:

1. prihláste sa do svojho konta - www.szk-info.sk

2. V menu zvoľte položku - Súťaže KARATE - Aktualizácia pretekárov

3. Zobrazí sa Vám Tabuľka - kliknutím na zelené tlačidlo sa Vám daný pretekár aktualizuje podľa údajov uvedených v SZK-INFO. Pokiaľ je tlačidlo šedé, netreba aktualizovať daného pretekára.

Treba dať pozor:

1. Na konci tabuľky sú pretekári, ktorých nemáte nahodených v SZK-INFO /nemajú dvojicu v prvom stĺpčeku/ - tých treba dohodiť do SZK-INFO. Ak je tam nejaký už neaktívny pretekár, je nutné ho označiť ako neaktívneho v konte na SúťažeKARATE - Moji pretekári - kliknúť na meno a zvoliť Aktívny = nie a uložiť. Tento pretekár sa už nebude zobrazovať v tabuľke.

2. Priradenie pretekára nastane len vtedy, ak sa zhoduje krstné meno, priezvisko a dátum narodenia, čiže je rozdiel medzi Michal a Miško.Taktiež treba dať pozor na medzery

Ak by bol s niečím problém, neváhajte ma kontaktovať - 0948 020 527, najlepšie po 19:30 alebo v doobedňajších hodinách. 

S pozdravom Ľubo Striežovský

--------------------------------------------------------------

Plán prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 - Sochi, Rusko 2018

http://www.karate.sk/1149/plan-pripravy-na-me-kadetov-juniorov-u21-sochi-rusko-2018

--------------------------------------------------------------

Karate1 Premier League - nové pravidlá na r. 2018

http://www.karate.sk/1150/karate1-premier-league-nove-pravidla-na-r-2018

--------------------------------------------------------------

 Vážený pán prezident,

výkonný výbor WKF (Svetová federácia karate) znovu potvrdil stanovisko, ktoré majú zastávať členovia národných federácií WKF voči národným súťažiam štýlu karate. Nižšie je uvedený platný text, ktorý znovu opakuje predošlé oznámenia, ktoré by už mali byť známe:

“Žiadna národná federácia pridružená k WKF nemôže schváliť, financovať alebo dovoliť svojim členom organizovať domácu súťaž karate označenú ako Národné majstrovstvá v karate za iných pravidiel , než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, alebo sa na nej zúčastňovať. Porušenie tohto obmedzenia bude mať za následok postih zo strany WKF, ku ktorému môže patriť pozastavenie účasti na podujatiach povolených federáciou WKF. Toto nebráni tomu, aby si skupiny individuálneho štýlu v rámci našich NF organizovali vlastné majstrovstvá, dokonca aj s inými pravidlami než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, pokiaľ súťaž nie je označená ako Národné majstrovstvá.”

Informácia prezidenta WKF ohľadom podmienok organizovania majstrovstiev národných štýlov v karate.

S prianím príjemného dňa

Leopold ROMAN

gen. sekretár SZK

 --------------------------------------------------------------

http://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

Upozornenie na zmenu AGILITY

 --------------------------------------------------------------

 Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor

http://www.karate.sk/1069/vzdelavaci-program-pre-ziskanie-kvalifikacie-trener-instruktor

--------------------------------------------------------------

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

PoznámkaAk nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta      

 --------------------------------------------------------------

Posielam informáciu k elektronickým schránkam pre právnické osoby nezapísané do obchodného registra (napr. občianske združenia).

Občianske združenia budú mať povinne (zo zákona) aktivovanú elektronickú schránku od 1.5.2018 (nie ako právnické osoby zapísané do OR - napr. s.r.o., a.s., atď. od 1.1.2017). To znamená, že všetky úradné dokumenty po tomto dátume už nebudú doručované v listinnej podobe, ale výhradne elektronicky do tejto elektronickej schránky. Bude potrebné to vybavovať v predstihu, keďže na aktiváciu a prihlásenie do schránky je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Posielam link, kde je to popísané podrobnejšie:

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po

Beca Martin

--------------------------------------------------------------

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Informacia....Kretovič František                                    

--------------------------------

 LETNÉ SÚTREDENIA: