MAREC 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Autobusy na súťaže, do Lodže a Bratislavy bude organizovať VUKABU, ostatné Union Košice

 

23.3. Myjava 2.kolo SP žiakov...... prosím hlaste záujem.

Odchod 2 45 z sidliskaa KVP OD Billa a 3 00 sidl. Tahanovce OD KIK

Cena: 23 eur

KKK    12

Union    16

Rozhodcovia   Bacskai,Petrvalsky, Valenta,Kožák, Machala /nastupi v PO/,Čorba,

*********

6.-7.4. Lodž

Záujem o autobus hlaste ....mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

MSK Vanov    7 osôb

Union Košice

KKK

Rozhodcovia: Kožak, Bozogan ml,

************************************************* 

Školenie trénerov

http://www.karate.sk/1346/skolenie-trenerov-i-ii-a-iii-kvalifikacneho-stupna

*************************************************

 http://www.karate.sk/1325/slovensky-olympijsky-vybor-ocenil-kk-junior-presov-

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OCENIL KK JUNIOR PREŠOV !!!

Dňa 07.12.2018 ocenil SOV na valnom zhromaždení v Šamoríne KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, a to pre projekt JUNIORKO (www.juniorko.sk).

Ocenenie za najlepší projekt od Slovenského olympijského výboru pre projekt JUNIORKO v súťaži ,, ŠPORT JE NÁDEJ ‘' je ocenením nielen prešovského klubu, ale hlavne detí, ktoré sa vďaka projektu dostali do športového sveta a naplno ukazujú svoje schopnosti.

Ďakujeme Slovenskému olympijskému výboru za to, že si všimol drinu a progres detičiek a veríme, že všetkých z nich toto ocenenie ,,nakopne,, do ďalšej práce na sebe. Ďakujeme aj Slovenskému zväzu karate a VÚKABU za podporu a veríme v ďalšiu spoluprácu na projekte a v rámci karate.

A projekt JUNIORKO je zase o krok ďalej, v šírení myšlienky, že všetko je možné, ak sa dá príležitosť…

S pozdravom   Lubo

www.karate-presov.sk

www.juniorko.sk

****************************************

Často kladené otázky - WKF KARATE

http://www.karate.sk/1261/casto-kladene-otazky-wkf-karate

********************************************

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

**********************************************

Skušky rozhodcov v Sochi

http://www.karate.sk/1216/skusky-rozhodcov-ekf-sochi-2018-

**********************************************

 --------------------------------------------------------------

http://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

Upozornenie na zmenu AGILITY

 

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

PoznámkaAk nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta      

--------------------------------------------------------------

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Informacia....Kretovič František                                    

--------------------------------

 LETNÉ SÚTREDENIA: