AUGUST 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

RK VÚKABU organizuje seminár pre rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov (aj kandidátov na rozhodcu) z radov VÚKABU a TAÚK ako aj ostatných rozhodcov SZK. Bližšie informácie nájdete v pozvánke v aktualitách. Prihlasovací formulár tu: https://goo.gl/forms/ScGDQgW1IqQo5n2Q2

Imrich Bácskai, predseda RK VÚKABU    0948 41 74 74

**********************************************

Často kladené otázky - WKF KARATE

http://www.karate.sk/1261/casto-kladene-otazky-wkf-karate

**********************************************

Vážení priatelia, členovia SZK,

Dovoľte, aby sme Vám oznámili, dňa 23.6. 2018 (sobota) o 14.00 hod. sa bude v zmysle čl. XIX Stanov SZK konať v Moštenici č. 159, 976 13 Moštenica

- Sport Resort Slovenka Konferencia Slovenského zväzu karate.

Prosíme, štatutárnych zástupcov klubov, alebo nimi splnomocnené osoby, aby si zaradili uvedený dátum do svojich kalendárov. Všetky náležitosti súvisiace s konferenciou Vám budú v stanovených termínoch zaslané, prípadne zverejnené na webovej stránke SZK.

S pozdravom

sekretariát SZK

**********************************************

POZVÁNKA na KURZ ROZHODCOV

Rozhodcovská komisia SZK

v spolupráci s rozhodcovskou komisiou VÚKABU

pozýva na kurz rozhodcov SZK,

ktorý je určený pre rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov.

Zároveň prosíme všetkých trénerov a funkcionárov klubov VÚKABU,

aby oslovili záujemcov vo svojich radoch najmä na získanie

1. Kvalifikačného stupňa (začiatočníci).

Účelom je vyškolenie nových rozhodcov z rôznych klubov tak,

aby bolo možné na súťaže nominovať rozhodcov

paritne za každý zúčastnený klub.

Miesto a dátum konania: Košice, 14.-16.9.2018

(bližšie info bude upresnené do konca sezóny)

 **********************************************

Sústredenia 2018 

 2018sustkkk 2018 sustredenie plagat

**********************************************

ŽIACKA LIGA VUKABU a TAUK 2017 – 2018

Jednotlivci + Družstvá

poradie

Klub

1. miesto

2. miesto

3. miesto

body

1.

Karate Klub KRETOVIČ Košice

243

116

64

423

2.

ŠKM-KK Stará Ľubovňa o.z.

129

70

52

251

3.

KK IGLOW Spišská Nová Ves

159

58

23

240

4.

Union Košice

96

96

35

227

5.

Central karate klub Poprad

57

30

20

107

6.

MŠK KK Kežmarok

48

26

21

95

7.

Shotokan karate Košice - Barca

30

28

21

79

8.

Karate Klub Sabinov, o.z.

18

36

24

78

9.

Karate Klub KATSUDO Sabinov

42

14

20

76

10.

Športové združenie TJ Metropol Košice

42

14

7

63

11.

Karate Klub Junior Prešov

18

12

14

44

12.

Karate klub Snina

12

8

10

30

13.

MŠK karate Vranov

6

8

10

24

14.

Karate Klub SADU Kráľovský Chlmec

12

6

3

21

15.

KK Svidnik

6

8

6

20

16.

Karate klub Slávia UPJŠ Košice

9

2

6

17

17.

Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš

6

4

1

11

18.

ŠK OLYMPIA Bardejov, o.z.

9

0

1

10

19.

Club mladých godžu-ryu karate Michalovce

0

0

6

6

20.

Karate club Trebišov

3

0

2

5

21.

ŠŠK JUGO Košice

0

4

1

5

22.

Karate škola Kaizen Prešov

0

2

0

2

23.

TJ SLÁVIA CVČ DÚHA HUmenné

0

0

1

1

********************************************

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

**********************************************

Skušky rozhodcov v Sochi

http://www.karate.sk/1216/skusky-rozhodcov-ekf-sochi-2018-

**********************************************

Študijný program - špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách. (Má uplatnenie ako inštruktor telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek,... môže realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu pre rôzne populačné skupiny, môže sa uplatniť ako tréner karate...)

Študijný program

Na budúci školský rok 2018/2019 je už otvorené prihlasovanie v počte 25 denných a 15 externých študentov.

Info: wwwunipo.sk   -   www.unipo.sk/fakulta-sportu    -   uchádzači     -    Bakalárske štúdium   -  študijný program ŠPPBZ

Termín podania prihlášok:

1. kolo: do 15.03.2018

2. kolo: do 08.08.2018

Poplatok za prijímacie konanie:

- písomná prihláška: 30 eur

- elektronická prihláška: 20 eur

Celouniverzitný deň otvorených dverí je 14.02.2018 od 8:00 - 13:00 hod.

S pozdravom Ján Pivovarník

 --------------------------------------------------------------

 Vážení členovia SZK,

dovoľte mi, aby som Vás poinformoval o nových funkciách v informačnom systéme SZK - www.szk-info.sk.

V menu pribudla možnosť aktualizácie údajov pretekárov /váha, STV/ medzi systémami SZK-INFO a SúťažeKARATE. Stačí si udržiavať aktuálne informácie na SZK-INFO a tie sa jedným kliknutím prenesú do SúťažeKARATE. Tak isto je možné jedným kliknutím preniesť nového pretekára, ktorého ešte nemáte na SúťažeKARATE nahodeného.

Keďže ministerstvo od nás vyžaduje, aby na súťažiach SZK štartovali len pretekári, ktorí sú členmi SZK /čiže sú nahodení v SZK-INFO spolu s rodným číslom a inými údajmi/, prehľadová tabuľka Vám ukáže aj pretekárov, ktorých máte na SúťažeKARATE, ale nemáte ich v SZK-INFO. Týchto pretekárov je nutné dohodiť, aby boli v oboch systémoch. Pretekár, ktorý nemá riadne vyplnené údaje v SZK-INFO, nebude môcť štartovať na súťažiach SZK!

Ako na to:

1. prihláste sa do svojho konta - www.szk-info.sk

2. V menu zvoľte položku - Súťaže KARATE - Aktualizácia pretekárov

3. Zobrazí sa Vám Tabuľka - kliknutím na zelené tlačidlo sa Vám daný pretekár aktualizuje podľa údajov uvedených v SZK-INFO. Pokiaľ je tlačidlo šedé, netreba aktualizovať daného pretekára.

Treba dať pozor:

1. Na konci tabuľky sú pretekári, ktorých nemáte nahodených v SZK-INFO /nemajú dvojicu v prvom stĺpčeku/ - tých treba dohodiť do SZK-INFO. Ak je tam nejaký už neaktívny pretekár, je nutné ho označiť ako neaktívneho v konte na SúťažeKARATE - Moji pretekári - kliknúť na meno a zvoliť Aktívny = nie a uložiť. Tento pretekár sa už nebude zobrazovať v tabuľke.

2. Priradenie pretekára nastane len vtedy, ak sa zhoduje krstné meno, priezvisko a dátum narodenia, čiže je rozdiel medzi Michal a Miško.Taktiež treba dať pozor na medzery

Ak by bol s niečím problém, neváhajte ma kontaktovať - 0948 020 527, najlepšie po 19:30 alebo v doobedňajších hodinách. 

S pozdravom Ľubo Striežovský

--------------------------------------------------------------

Plán prípravy na ME kadetov, juniorov, U21 - Sochi, Rusko 2018

http://www.karate.sk/1149/plan-pripravy-na-me-kadetov-juniorov-u21-sochi-rusko-2018

--------------------------------------------------------------

Karate1 Premier League - nové pravidlá na r. 2018

http://www.karate.sk/1150/karate1-premier-league-nove-pravidla-na-r-2018

--------------------------------------------------------------

 Vážený pán prezident,

výkonný výbor WKF (Svetová federácia karate) znovu potvrdil stanovisko, ktoré majú zastávať členovia národných federácií WKF voči národným súťažiam štýlu karate. Nižšie je uvedený platný text, ktorý znovu opakuje predošlé oznámenia, ktoré by už mali byť známe:

“Žiadna národná federácia pridružená k WKF nemôže schváliť, financovať alebo dovoliť svojim členom organizovať domácu súťaž karate označenú ako Národné majstrovstvá v karate za iných pravidiel , než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, alebo sa na nej zúčastňovať. Porušenie tohto obmedzenia bude mať za následok postih zo strany WKF, ku ktorému môže patriť pozastavenie účasti na podujatiach povolených federáciou WKF. Toto nebráni tomu, aby si skupiny individuálneho štýlu v rámci našich NF organizovali vlastné majstrovstvá, dokonca aj s inými pravidlami než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, pokiaľ súťaž nie je označená ako Národné majstrovstvá.”

Informácia prezidenta WKF ohľadom podmienok organizovania majstrovstiev národných štýlov v karate.

S prianím príjemného dňa

Leopold ROMAN

gen. sekretár SZK

 --------------------------------------------------------------

http://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

Upozornenie na zmenu AGILITY

 --------------------------------------------------------------

 Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor

http://www.karate.sk/1069/vzdelavaci-program-pre-ziskanie-kvalifikacie-trener-instruktor

--------------------------------------------------------------

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

PoznámkaAk nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta      

--------------------------------------------------------------

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Informacia....Kretovič František                                    

--------------------------------

 LETNÉ SÚTREDENIA: