MÁJ 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

--------------------------------------------------------------

 

Vážený pán prezident,

výkonný výbor WKF (Svetová federácia karate) znovu potvrdil stanovisko, ktoré majú zastávať členovia národných federácií WKF voči národným súťažiam štýlu karate. Nižšie je uvedený platný text, ktorý znovu opakuje predošlé oznámenia, ktoré by už mali byť známe:

“Žiadna národná federácia pridružená k WKF nemôže schváliť, financovať alebo dovoliť svojim členom organizovať domácu súťaž karate označenú ako Národné majstrovstvá v karate za iných pravidiel , než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, alebo sa na nej zúčastňovať. Porušenie tohto obmedzenia bude mať za následok postih zo strany WKF, ku ktorému môže patriť pozastavenie účasti na podujatiach povolených federáciou WKF. Toto nebráni tomu, aby si skupiny individuálneho štýlu v rámci našich NF organizovali vlastné majstrovstvá, dokonca aj s inými pravidlami než sú oficiálne Súťažné pravidlá WKF, pokiaľ súťaž nie je označená ako Národné majstrovstvá.”

Informácia prezidenta WKF ohľadom podmienok organizovania majstrovstiev národných štýlov v karate.

S prianím príjemného dňa

Leopold ROMAN

gen. sekretár SZK

--------------------------------------------------------------

Školenie trénerov....

http://www.karate.sk/1137/skolenie-trenerov-karate-i-kvalifikacneho-stupna

--------------------------------------------------------------

 Seminár s Yamaguchim

http://www.karate.sk/1134/seminar-s-goshim-yamaguchim

--------------------------------------------------------------

Plán prípravy kadetov a juniorov na MS Tenerife 25.10.-29.10.2017 

http://www.karate.sk/1110/plan-pripravy-kadetov-juniorov-u21-na-majstrovstva-sveta-tenerife

 --------------------------------------------------------------

http://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

Upozornenie na zmenu AGILITY

 --------------------------------------------------------------

 Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor

http://www.karate.sk/1069/vzdelavaci-program-pre-ziskanie-kvalifikacie-trener-instruktor

--------------------------------------------------------------

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

PoznámkaAk nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta      

 --------------------------------------------------------------

Posielam informáciu k elektronickým schránkam pre právnické osoby nezapísané do obchodného registra (napr. občianske združenia).

Občianske združenia budú mať povinne (zo zákona) aktivovanú elektronickú schránku od 1.5.2018 (nie ako právnické osoby zapísané do OR - napr. s.r.o., a.s., atď. od 1.1.2017). To znamená, že všetky úradné dokumenty po tomto dátume už nebudú doručované v listinnej podobe, ale výhradne elektronicky do tejto elektronickej schránky. Bude potrebné to vybavovať v predstihu, keďže na aktiváciu a prihlásenie do schránky je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Posielam link, kde je to popísané podrobnejšie:

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po

Beca Martin

--------------------------------------------------------------

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Informacia....Kretovič František                                    

--------------------------------

 LETNÉ SÚTREDENIA:

 2017 KKK Sustredenie 2017-Sustredenie