OKTÓBER 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 PRAVIDLÁ KARATE WKF 

pracovná verzia pre kurzistov

****************************************

Často kladené otázky - WKF KARATE

http://www.karate.sk/1261/casto-kladene-otazky-wkf-karate

**********************************************

ŽIACKA LIGA VUKABU a TAUK 2017 – 2018

Jednotlivci + Družstvá

poradie

Klub

1. miesto

2. miesto

3. miesto

body

1.

Karate Klub KRETOVIČ Košice

243

116

64

423

2.

ŠKM-KK Stará Ľubovňa o.z.

129

70

52

251

3.

KK IGLOW Spišská Nová Ves

159

58

23

240

4.

Union Košice

96

96

35

227

5.

Central karate klub Poprad

57

30

20

107

6.

MŠK KK Kežmarok

48

26

21

95

7.

Shotokan karate Košice - Barca

30

28

21

79

8.

Karate Klub Sabinov, o.z.

18

36

24

78

9.

Karate Klub KATSUDO Sabinov

42

14

20

76

10.

Športové združenie TJ Metropol Košice

42

14

7

63

11.

Karate Klub Junior Prešov

18

12

14

44

12.

Karate klub Snina

12

8

10

30

13.

MŠK karate Vranov

6

8

10

24

14.

Karate Klub SADU Kráľovský Chlmec

12

6

3

21

15.

KK Svidnik

6

8

6

20

16.

Karate klub Slávia UPJŠ Košice

9

2

6

17

17.

Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš

6

4

1

11

18.

ŠK OLYMPIA Bardejov, o.z.

9

0

1

10

19.

Club mladých godžu-ryu karate Michalovce

0

0

6

6

20.

Karate club Trebišov

3

0

2

5

21.

ŠŠK JUGO Košice

0

4

1

5

22.

Karate škola Kaizen Prešov

0

2

0

2

23.

TJ SLÁVIA CVČ DÚHA HUmenné

0

0

1

1

********************************************

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

**********************************************

Skušky rozhodcov v Sochi

http://www.karate.sk/1216/skusky-rozhodcov-ekf-sochi-2018-

**********************************************

 --------------------------------------------------------------

http://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

Upozornenie na zmenu AGILITY

 

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

PoznámkaAk nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta      

--------------------------------------------------------------

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Informacia....Kretovič František                                    

--------------------------------

 LETNÉ SÚTREDENIA: