MÁJ 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Žiacka liga 2015-16 - poradie družstiev

149 ŠKM Stará Ľubovňa
137 KK Kretovič Košice
134 Katsudo Sabinov
132 Junior Prešov
101 Union Košice
89 Iglow SNV
79 Metropol Košice
69 UPJŠ Košice
55 MŠK Vranov
41 KK Sabinov
35 Central Poprad
32 Olympia Bardejov
28 MŠK Kežmarok
21 KK Svidník
17 KK Snina
7 Torade LM
5 Godžu-Ryu Michalovce
4 ŠKP Prešov
4 JUGO Košice
4 Zen Shotokan Košice
3 YUGAN Snina
2 Goju-kai Prešov
2 Akademik TU Košice
1 SADU Kr.Chlmec

-------------------------

Upozorňujeme všetky kluby, ktoré ešte nemajú zaplatený členský poplatok a všetkých, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok skúšobného komisára za rok 2016 do VÚKABU, aby tak učinili najneskôr do 28.2.2016. Po tomto termíne už bude účtovaná zvýšená sadza!

Poplatok                    do 28.2.2016 vrátane       29.2.2016 a neskôr

členské pre kluby        35,00 €                            50,00 €

sk. komisár 3.triedy    10,00 €                            20,00 €

sk. komisár 2. riedy    15,00 Eur                        30,00 €

Imrich Bacskai

-------------------------------  

Informácie o štúdiu na športovom gymnáziu v Košiciach.

Kretovič František

 -------------------------------  

Informácie z WKF o homologizácii chráničov  

http://www.karate.sk/982/informacie-z-wkf-o-homologizacii-chranicov                                             

-------------------------------  

Školenie trénerov a rozhodcov

http://www.karate.sk/958/skolenie-trenerov-1-kvalifikacneho-stupna-a-rozhodcov-1-a-2-kvalifilacneho-stupna

--------------------------------                                     

KARATE na OH......................super.

http://www.karate.sk/947/karate-na-olympiade-v-tokyu-2020-

--------------------------------