OKTÓBER 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Výsledky pretekárov VUKABU na MS WKF a ME EKF.

 

Sezóna 2018-2019

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov 27.10.2018 sezóna 2018 - 2019 Košice

1.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 27.10.2018 sezona 2018 - 2019 Košice

2.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 15.12.2018 sezona 2018 - 2019 Košice

Body družstvá po druhom kole 

Sezóna 2017-2018

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2017 - 2018 Košice

1.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 2017 - 2018 Košice

2.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 2017 - 2018 stará Ľubovňa

3.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 2017 - 2018 Snina

4.kolo žiackej ligy VUKABU a TAUK 2017 - 2018 Košice

Body družstvá celkovo

Body pretekári celkovo

Majstrovstvá VUKABU žiakov sezóna 2017 - 2018 Košice

 Podrobnejšie výsledky sú na https://www.sutazekarate.sk/

Sezóna 2016-2017

Majstrovstvá VUKABU žiakov sezóna 2016 - 2017

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2016 - 2017

1.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2016-2017

2.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2016-2017

3.kolo žiackej ligy VUKABU + TU sezóna 2016-2017

4.kolo žiackej ligy VUKABU + TU sezóna 2016-2017

Body jednotlivci celkovo ZL 2016 - 2017

 Body kluby celkovo ZL 2016 - 2017

Sezóna 2015-2016

1.Majstrovstvá Slovenska Goju ryu Košice 11.6.2016 výsledky jednotlivcov

1.Majstrovstvá Slovenska Goju ryu Košice 11.6.2016 poradie klubov

1.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2015-2016

2.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2015-2016

3.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2015-2016

4.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2015-2016

Žiacka liga - výsledky sezóna 2015-2016 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2015-2016 družstvá celkovo

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2015 - 2016

Majstrovstvá VUKABU žiakov sezóna 2015 - 2016

 Sezóna 2014-2015

1.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2014-2015

2.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2014-2015

3.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2014-2015

4.kolo žiackej ligy VUKABU+TU sezóna 2014-2015

Žiacka liga - výsledky sezóna 2014-2015 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2014-2015 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2014-2015 

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2014 - 2015

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2014-2015

 Sezóna 2013-2014

1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2013-2014

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2013-2014

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2013-2014

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2013-2014

Žiacka liga - výsledky sezóna 2013-2014 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2013-2014 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2013-2014

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2013-2014

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2013-2014

  Sezóna 2012-2013

1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2012-2013

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2012-2013

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2012-2013

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2012-2013

Žiacka liga - výsledky sezóna 2012-2013 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2012-2013 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2012-2013

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2012-2013

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2012-2013

 Sezóna 2011-2012

 1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2011-2012

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2011-2012

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2011-2012

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2011-2012

Žiacka liga - výsledky sezóna 2011-2012 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2011-2012 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2011-2012 

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2011-2012

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2011-2012

 Sezóna 2010-2011

1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2010-2011

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2010-2011

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2010-2011

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2010-2011

Žiacka liga - výsledky sezóna 2010-2011 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2010-2011 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2010-2011 

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2010-2011

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2010-2011

 Sezóna 2009-2010

1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2009-2010

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2009-2010

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2009-2010

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2009-2010

Žiacka liga - výsledky sezóna 2009-2010 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2009-2010 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2009-2010 

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2009-2010

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2009-2010

 Sezóna 2008-2009

1.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2008-2009

2.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2008-2009

3.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2008-2009

4.kolo žiackej ligy VUKABU sezóna 2008-2009

Žiacka liga - výsledky sezóna 2008-2009 pretekári celkovo

Žiacka liga - výsledky sezóna 2008-2009 kluby celkovo

Majstrovstvá VUKABU seniorov 2008-2009 

Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2008-2009

Majstrovstvá VUKABU žiakov 2008-2009

 Sezóna 2007-2008

 Majstrovstvá VUKABU seniorov 2007-2008 

 Majstrovstvá VUKABU kadetov a juniorov sezóna 2007-2008

 Majstrovstvá VUKABU žiakov 2007-2008