Preložene Majstrovstva Europy 

http://www.karate.sk/1536/majstrovstva-europy-su-prelozene-             

*****************************************************

Víťazom žiackej ligy VUKABU a TAUK v sezóne 2019-2020 sa stal KK JUNIOR Prešov - gratulujeme. Poradie jednotlibvcov je na www.sutazekarate.sk

Jednotlivci + Družstvá

poradie Klub 1. miesto 2. miesto 3. miesto body
1. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 189 124 72 385
2. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 198 98 71 367
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 123 114 51 288
4. Karate klub UNION Košice, o. z. 105 72 55 232
5. Karate Klub IGLOW, o. z. 96 62 28 186
6. Mestský športový klub Kežmarok 69 46 21 136
7. Centrál karate klub Poprad o.z. 69 36 27 132
8. Shotokan karate Košice 66 38 21 125
9. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 39 8 10 57
10. Karate Klub SABINOV, o. z. 12 18 9 39
11. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 27 4 2 33
12. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 18 6 4 28
13. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 18 4 4 26
14. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 6 4 5 15
15. TJ SLÁVIA CVČ DÚHA HUmenné 6 4 4 14
16. Karate club Trebišov 3 6 4 13
17. Mestský športový klub Vranov nad Topľou 6 0 6 12
18. Športový klub OLYMPIA Bardejov, o. z. 6 0 2 8
19. Club mladých godžu-ryu karate Michalovce, o. z. 3 2 2 7
20. Karate klub Snina, o. z. 0 0 7 7

**********************************************

Vážení priatelia,Vzhľadom na aktuálne nepriaznivú situáciu ohľadom pandémie COVID 19 a aj s ohľadom na zavedenie nových opatrení prijatých vládou SR od 1.9.2020, ktoré neumožňujú absolvovať tréningový proces v plnom rozsahu vo väčšine klubov na Slovensku práve v období pred plánovanými M-SR, sa Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov, ktoré boli plánované na 26.septembra 2020 presúvajú na neskorší termín /info nájdete tiež na: www.karate.sk - resp. priamo na linku: www.karate.sk/1519/m-sr-deti-a-ziakov-sa-odkladaju/. Ohľadne ďalších súťaží, ktoré sú plánované Vás budeme bezprostredne podľa podmienok a možností informovať.                     Sekretariát SZK

**********************************************

Vážení športoví priatelia.Vzhľadom na snahu rozvíjať para-karate na Slovensku by som Vás rada poprosila o vyplnenie a zdieľanie krátkeho dotazníka a para-karate videí vo vašich športových kluboch. Pre otvorenie dotazníka kliknite SEM.

Para-karate v skratke:

V para-karate sú tri súťažné kategórie pre zrakovo, telesne a intelektuálne oslabených športovcov, samostatne pre ženy a mužov. Na ME a MS WKF sa súťaží zatiaľ len v disciplíne kata, od 16 rokov, pričom zrakovo oslabení športovci musia mať počas kata prekryté oči, telesne postihnutí športovci súťažia na invalidnom vozíku. Intelektuálne znevýhodnení športovci môžu opakovať jednu kata počas celej súťaže.Závažnosť znevýhodnenia medzi para športovcami je kompenzovaná extra bodmi. Tieto body udeľuje špeciálna a nezávislá komisia lekárov a odborníkov počas "klasifikácie" športovcov. Tá je vždy jeden, dva dni pred začatím šampionátu.

Snahou WKF je čo najviac spopularizovať para-karate v národných federáciách a preto nie je zo strany WKF limit na registráciu športovcov na ME a MS z jedného štátu v jednej kategórii. To znamená, že napr. v kategórii telesne znevýhodnených športovcov môže štartovať viac ako 1 Slovák (ak ho SZK nominuje).Para-karatisti sú počas ME a MS koučovaní oficiálnym licencovaným koučom SZK, no v prípade potreby má každý jeden nárok na akreditovaného asistenta. To môže byť tréner, zákonný zástupca a pod. Tiež ho nominuje a registruje SZK podľa potreby.Para-karate je súčasťou ME a MS "zdravých" športovcov, sú preto súčasťou TV vysielania a majú aj rovnaké medaile.Momentálne je na sportdata.org dostupných mnoho e-para-karate súťaží.

WKF sa snaží dostať do programu Paralympijskych hier.

Pre vašu inšpiráciu pripájam video majstra Anglicka v kategórii vozíčkar (wheelchair user). Tento športovec vie chodiť, no má kombináciu rôznych postihnutí a preto súťaží na vozíku.A ďalšie video, kde môžete nájsť rôzne inšpirácie.Čoskoro Vám poskytnem viac informácií o rôznych možnostiach integrácie športovcov so zdravotným znevýhodnením v kluboch a tiež o možnostiach finančnej podpory klubov s para-karate športovcami.Ak máte nejaké ďalšie otázky o para-karate, neváhajte ma kontaktovať e-mailom (augustovicova.dusana@gmail.com), alebo telefonicky (0908 736 720).

Dúfam, že som Vás motivovala, s prianím pekného dňa Dušana Augustovičová

https://drive.google.com/uc?id=1sk05jL53hc8bN6tDE9UhZCyWl-hpXe_c&export=download

Dušana Čierna Augustovičová, PhD. WKF PARA-KARATE COMMISSION CHAIRWOMAN

**********************************************

Zákon o registri mimovládnych organizácií (ďalej aj „zákon“) zriaďuje namiesto čiastkových registrov jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom (ďalej aj „právnické osoby“ alebo „organizácie“).Register mimovládnych organizácií (ďalej aj „register“) by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené (nie je potrebná preregistrácia existujúcich organizácií). Ministerstvo vnútra SR ako správca a prevádzkovateľ registra organizáciám odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov.

Oznamovacia povinnosť ako som písal už niekoľkokrát bola do 30.6.2019.

V prílohe posielam zoznam OZ, ktoré nenahlásili potrebné údaje, je tam aj viacero členov VÚKABU.

Dôsledky nedoplnenia údajov do registra

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j.  budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).V súvislosti s uvedenou témou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente 1. júna 2020 a zároveň upozorňuje, aby mali horeuvedené organizácie povinné údaje zapísané čím skôr.  NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES sa o nich nemá ako inak dozvedieť.V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o  jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynula úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvedel,právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

BECA Marttin

**********************************************

Reprezentačne sustredenie....

http://www.karate.sk/1507/letne-reprezentacne-sustredenie-2-cast

**********************************************

Kurz či kung ktorý bol odložený začne v septembri a bude pokračovať každý mesiac.

12.a 13.septembra

17.a 18.oktobra

14.a 15.novembra

19.a 20.decembra

Terminy január a február určime neskor. Kretovič František

*********************************************

INFORTMACIE k Budapest open - VUKABU - pretekári VUKABU su nahodení na sportdata ...budeme potom aktualizovat, ubytovanie pre trenerov a rozhodcov je zabezpečene, autobus tiež...

Bozogáň Peter  predseda organizačnej komisie VUKABU

OD Rebicka:

Dear Sports friends,

I hope wholeheartedly that all of us are done with the Corona virus crisis, and the teams can return to their dojos. Thanks to the strict provisions in Hungary, we managed to handle the situation, the government allowed sport events to be held with some regulations.

The organizing committee of Budapest Open have decided for the event to be held at the time it was originally planned, 2020.09.19-2020.09.20.

We hope that you will honor the event with your participation.

For the event to be safely conducted we would like to ask everyone’s help, cooperation, and patience. The health of the participants is our top priority during the whole event.

For the safety of all of us, we will introduce the following changes from the prior years:

-           We would like to ask every team leader to check the temperature of their team member’s, and if you find any symptoms of Covid19 (fever, coughing, etc…) exclude them from the traveling with you.

-           Weighing: Every competitor should bring with them their passports, or ID card. Cadet, junior, U21 and senior will be weighing in t-shirt and karate pants, the weight tolerance is 1kg in this uniform.

-           In children’s categories we will only pick some of them randomly, however if they are over their weight category by more than 1kg in karate pants and t-shirt, they will be disqualified.

            -           Every on-site change, or non participation can only be done for 20                      Euros.

             -         We would like to ask the competitors to only go to the arena the day they are competing, parents, helpers, and the ones who are not competing that day should stay in their accommodation, or explore the beauties of the Hungarian capital. The purpose of this is to keep the number of people in the arena at the lowest possible, therefore lowering the possible risk of infection.

-           We would also like to ask the leaders of each team, to pay all the participation fees at the same time regardless of their competitors day of competing. This request also concerns the national teams.

-           We would like to ask the medalists to go straight to the podium, and take a seat on the chairs that are there. Right after the writing of the diplomas we will hold the medaling ceremony. After this, we would like to ask the competitors to leave the arena to lower the possible risk of infection.

Dear sports friends,

We would like to ask all of you to acknowledge the new rules above helping us to make the event safer and maintain the health of the competitors .

Looking  forward meeting you all in Budapest in September.

Gerd Rebicek

Organizing committee

*****************************

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/227443?fbclid=IwAR0QVAjKA_dRLruVhQ6_xDUzqtu-LVsD2CIVTqgeuUPNttMqJQ8ZY4PuQUI#

https://www.kosiceonline.sk/kopy-a-paste-vo-vzduchu-kosicki-karatisti-sa-vynasli?fbclid=IwAR0gWsLXWMWxNTW75ZAoIp5qF564PvGzNi9_UxJp3xcN0LmawBNYli7Xsnw#.Xsd--rchhuM.facebook

*****************************

ME kadetov a juniorov Budapest  http://www.karate.sk/1475/majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21

2. miesto - ŠTELCL ADAM, kata juniori GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(35 pretekárov v kategórii)

- vo finále prehral s TUR so ziskom 22,32 bodov a obsadil tak 2. miesto - získal striebornú medailu. GRATULUJEME!!!

***********************************

13.Memorial Michala Bozogáňa

https://www.kosiceonline.sk/trinasty-rocnik-memorialu-michala-bozogana-v-znameni-olympijskeho-ocakavania?fbclid=IwAR27D7nwqH5jW5J6gR1FGe-aUDr4DTHHVio1Jvruk2Zwb714vjn5o1aFbJM

Od 18:47 ... https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/208764

********

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********

Upozornenie na zmenu AGILITY

ttp://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

********

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

Poznámka: Ak nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta