propozície

na

kurz rozhodcov szk 2021

Organizátor:                Slovenský zväz karate

Usporiadateľ:               Východoslovenská únia karate a bojových umení

Miesto:                        Online prostredníctvom aplikácie ZOOM + plus praktické skúšky na vybranej súťaži SZK

Hlavný lektor kurzu:    Ing. Imrich Bácskai – predseda sekcie vzdelávania rozhodcovskej komisie SZK.

Dátum:                         20.3. – 21.3.2021 teoretická časť  - online prostredníctvom aplikácie ZOOM

                                    Začiatok o 8:30 hod, ukončenie kurzu o cca 18:00.      

                                   27.3.2021 testy a ústne skúšky – online prostredníctvom aplikácie ZOOM

                                   Začiatok 8:30, ukončenie testovania cca o 18:00

Dátum bude upresnený -  praktická časť- na vybranej súťaži SZK pre uchádzačov o II.a III. kvalifikačný stupeň (prezenčne na súťaži).

Poplatok:                     50,00 €  I. kvalifikačný stupeň

70,00 € II. kvalifikačný stupeň

90,00 € III. kvalifikačný stupeň

Informácie:                  Peter Kožák, 0903 618 753, peci.peterkozak@gmail.com

Poznámky:                  Je nevyhnutné použiť počítač, notebook alebo tablet s mikrofónom a slúchadlami s kvalitným pripojením na internet. Smart telefóny neodporúčame, aj keď je to možné zvládnuť aj takto. Smart telefón je výhodné mať ako pomôcku pre testovanie, kde sa budú zadávať odpovede.

vytlačené pravidlá WKF (slovenská alebo anglická verzia), písacie potreby

rozhodcovia, ktorí už majú I. alebo II. kvalifikačný stupeň povinne predpísaný rozhodcovský odev

účastnícky poplatok sa hradí  prevodom na účet VUKABÚ

Podmienky:                 individuálne vyplnená a najneskôr do 08.03.2021 odoslaná záväzná prihláška, link tu:

                                    https://forms.gle/EUY8cn1uobxo5Ta4A

                                 uhradený poplatok podľa kvalifikačného stupňa, o ktorý sa kandidát uchádza na účet VÚKABU,

                                    účastnícky poplatok prosím uhraďte najneskôr do 08.03.2021 na toto číslo účtu:

IBAN: SK68 0200 0000 0000 2023 6512

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Do správy pre príjemcu napíšte svoje meno a klub. Ak uhradíte za viacerých členov vášho klubu jedným prevodom stačí ak napíšete meno klubu a počet účastníkov, za ktorých platíte.

Napr. : Karate klub XYZ 3 účastníci.  Pozor vyššie uvedenú prihlášku, ale musí vyplniť každý sám za seba.

                          Rozhodca I. kv. stupňa: vek 16 rokov, STV min. 4. kyu, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 – preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

Rozhodca II. kv. stupňa: doklad o získaní I.kvalifikačného stupňa, zapísaný I.kvalifikačný stupeň v preukaze SZK, vek 18 rokov, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 - preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

Rozhodca III. kv. stupňa: doklad o získaní II.kvalifikačného stupňa, zapísaný II.kvalifikačný stupeň v preukaze SZK, vek 18 rokov, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 - preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

pre získanie daného kvalifikačného stupňa je nutné úspešné zvládnutie ústnej a písomnej skúšky (testu z pravidiel kata aj kumite) a pre II. a III. kvalifikačný stupeň aj úspešné absolvovanie praxe na vybratej súťaži SZK.

Aktívna účasť na všetkých povinných hodinách, podľa rozpisu teoretickej aj praktickej časti je nutná pre všetkých kandidátov a zároveň jednou z podmienok na získanie I., II., alebo III.kvalifikačného stupňa.

************************************

Preložene Majstrovstva Europy 

http://www.karate.sk/1536/majstrovstva-europy-su-prelozene-             

*****************************************************

Víťazom žiackej ligy VUKABU a TAUK v sezóne 2019-2020 sa stal KK JUNIOR Prešov - gratulujeme. Poradie jednotlibvcov je na www.sutazekarate.sk

Jednotlivci + Družstvá

poradie Klub 1. miesto 2. miesto 3. miesto body
1. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 189 124 72 385
2. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 198 98 71 367
3. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 123 114 51 288
4. Karate klub UNION Košice, o. z. 105 72 55 232
5. Karate Klub IGLOW, o. z. 96 62 28 186
6. Mestský športový klub Kežmarok 69 46 21 136
7. Centrál karate klub Poprad o.z. 69 36 27 132
8. Shotokan karate Košice 66 38 21 125
9. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 39 8 10 57
10. Karate Klub SABINOV, o. z. 12 18 9 39
11. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 27 4 2 33
12. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 18 6 4 28
13. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 18 4 4 26
14. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 6 4 5 15
15. TJ SLÁVIA CVČ DÚHA HUmenné 6 4 4 14
16. Karate club Trebišov 3 6 4 13
17. Mestský športový klub Vranov nad Topľou 6 0 6 12
18. Športový klub OLYMPIA Bardejov, o. z. 6 0 2 8
19. Club mladých godžu-ryu karate Michalovce, o. z. 3 2 2 7
20. Karate klub Snina, o. z. 0 0 7 7

**********************************************

Vážení priatelia,Vzhľadom na aktuálne nepriaznivú situáciu ohľadom pandémie COVID 19 a aj s ohľadom na zavedenie nových opatrení prijatých vládou SR od 1.9.2020, ktoré neumožňujú absolvovať tréningový proces v plnom rozsahu vo väčšine klubov na Slovensku práve v období pred plánovanými M-SR, sa Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov, ktoré boli plánované na 26.septembra 2020 presúvajú na neskorší termín /info nájdete tiež na: www.karate.sk - resp. priamo na linku: www.karate.sk/1519/m-sr-deti-a-ziakov-sa-odkladaju/. Ohľadne ďalších súťaží, ktoré sú plánované Vás budeme bezprostredne podľa podmienok a možností informovať.                     Sekretariát SZK

**********************************************

Vážení športoví priatelia.Vzhľadom na snahu rozvíjať para-karate na Slovensku by som Vás rada poprosila o vyplnenie a zdieľanie krátkeho dotazníka a para-karate videí vo vašich športových kluboch. Pre otvorenie dotazníka kliknite SEM.

Para-karate v skratke:

V para-karate sú tri súťažné kategórie pre zrakovo, telesne a intelektuálne oslabených športovcov, samostatne pre ženy a mužov. Na ME a MS WKF sa súťaží zatiaľ len v disciplíne kata, od 16 rokov, pričom zrakovo oslabení športovci musia mať počas kata prekryté oči, telesne postihnutí športovci súťažia na invalidnom vozíku. Intelektuálne znevýhodnení športovci môžu opakovať jednu kata počas celej súťaže.Závažnosť znevýhodnenia medzi para športovcami je kompenzovaná extra bodmi. Tieto body udeľuje špeciálna a nezávislá komisia lekárov a odborníkov počas "klasifikácie" športovcov. Tá je vždy jeden, dva dni pred začatím šampionátu.

Snahou WKF je čo najviac spopularizovať para-karate v národných federáciách a preto nie je zo strany WKF limit na registráciu športovcov na ME a MS z jedného štátu v jednej kategórii. To znamená, že napr. v kategórii telesne znevýhodnených športovcov môže štartovať viac ako 1 Slovák (ak ho SZK nominuje).Para-karatisti sú počas ME a MS koučovaní oficiálnym licencovaným koučom SZK, no v prípade potreby má každý jeden nárok na akreditovaného asistenta. To môže byť tréner, zákonný zástupca a pod. Tiež ho nominuje a registruje SZK podľa potreby.Para-karate je súčasťou ME a MS "zdravých" športovcov, sú preto súčasťou TV vysielania a majú aj rovnaké medaile.Momentálne je na sportdata.org dostupných mnoho e-para-karate súťaží.

WKF sa snaží dostať do programu Paralympijskych hier.

Pre vašu inšpiráciu pripájam video majstra Anglicka v kategórii vozíčkar (wheelchair user). Tento športovec vie chodiť, no má kombináciu rôznych postihnutí a preto súťaží na vozíku.A ďalšie video, kde môžete nájsť rôzne inšpirácie.Čoskoro Vám poskytnem viac informácií o rôznych možnostiach integrácie športovcov so zdravotným znevýhodnením v kluboch a tiež o možnostiach finančnej podpory klubov s para-karate športovcami.Ak máte nejaké ďalšie otázky o para-karate, neváhajte ma kontaktovať e-mailom (augustovicova.dusana@gmail.com), alebo telefonicky (0908 736 720).

Dúfam, že som Vás motivovala, s prianím pekného dňa Dušana Augustovičová

https://drive.google.com/uc?id=1sk05jL53hc8bN6tDE9UhZCyWl-hpXe_c&export=download

Dušana Čierna Augustovičová, PhD. WKF PARA-KARATE COMMISSION CHAIRWOMAN

**********************************************

Zákon o registri mimovládnych organizácií (ďalej aj „zákon“) zriaďuje namiesto čiastkových registrov jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom (ďalej aj „právnické osoby“ alebo „organizácie“).Register mimovládnych organizácií (ďalej aj „register“) by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené (nie je potrebná preregistrácia existujúcich organizácií). Ministerstvo vnútra SR ako správca a prevádzkovateľ registra organizáciám odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov.

Oznamovacia povinnosť ako som písal už niekoľkokrát bola do 30.6.2019.

V prílohe posielam zoznam OZ, ktoré nenahlásili potrebné údaje, je tam aj viacero členov VÚKABU.

Dôsledky nedoplnenia údajov do registra

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j.  budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).V súvislosti s uvedenou témou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente 1. júna 2020 a zároveň upozorňuje, aby mali horeuvedené organizácie povinné údaje zapísané čím skôr.  NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES sa o nich nemá ako inak dozvedieť.V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o  jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynula úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvedel,právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

BECA Marttin

**********************************************

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/227443?fbclid=IwAR0QVAjKA_dRLruVhQ6_xDUzqtu-LVsD2CIVTqgeuUPNttMqJQ8ZY4PuQUI#

https://www.kosiceonline.sk/kopy-a-paste-vo-vzduchu-kosicki-karatisti-sa-vynasli?fbclid=IwAR0gWsLXWMWxNTW75ZAoIp5qF564PvGzNi9_UxJp3xcN0LmawBNYli7Xsnw#.Xsd--rchhuM.facebook

*****************************

ME kadetov a juniorov Budapest  http://www.karate.sk/1475/majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21

2. miesto - ŠTELCL ADAM, kata juniori GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(35 pretekárov v kategórii)

- vo finále prehral s TUR so ziskom 22,32 bodov a obsadil tak 2. miesto - získal striebornú medailu. GRATULUJEME!!!

********

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********

Upozornenie na zmenu AGILITY

ttp://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

********

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

Poznámka: Ak nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta