INFORTMACIE k Budapest open - VUKABU - pretekári VUKABU su nahodení na sportdata ...budeme potom aktualizovat, ubytovanie pre trenerov a rozhodcov je zabezpečene, autobus tiež...

Bozogáň Peter  predseda organizačnej komisie VUKABU

OD Rebicka:

Dear Sports friends,

I hope wholeheartedly that all of us are done with the Corona virus crisis, and the teams can return to their dojos. Thanks to the strict provisions in Hungary, we managed to handle the situation, the government allowed sport events to be held with some regulations.

The organizing committee of Budapest Open have decided for the event to be held at the time it was originally planned, 2020.09.19-2020.09.20.

We hope that you will honor the event with your participation.

For the event to be safely conducted we would like to ask everyone’s help, cooperation, and patience. The health of the participants is our top priority during the whole event.

For the safety of all of us, we will introduce the following changes from the prior years:

-           We would like to ask every team leader to check the temperature of their team member’s, and if you find any symptoms of Covid19 (fever, coughing, etc…) exclude them from the traveling with you.

-           Weighing: Every competitor should bring with them their passports, or ID card. Cadet, junior, U21 and senior will be weighing in t-shirt and karate pants, the weight tolerance is 1kg in this uniform.

-           In children’s categories we will only pick some of them randomly, however if they are over their weight category by more than 1kg in karate pants and t-shirt, they will be disqualified.

            -           Every on-site change, or non participation can only be done for 20                      Euros.

             -         We would like to ask the competitors to only go to the arena the day they are competing, parents, helpers, and the ones who are not competing that day should stay in their accommodation, or explore the beauties of the Hungarian capital. The purpose of this is to keep the number of people in the arena at the lowest possible, therefore lowering the possible risk of infection.

-           We would also like to ask the leaders of each team, to pay all the participation fees at the same time regardless of their competitors day of competing. This request also concerns the national teams.

-           We would like to ask the medalists to go straight to the podium, and take a seat on the chairs that are there. Right after the writing of the diplomas we will hold the medaling ceremony. After this, we would like to ask the competitors to leave the arena to lower the possible risk of infection.

Dear sports friends,

We would like to ask all of you to acknowledge the new rules above helping us to make the event safer and maintain the health of the competitors .

Looking  forward meeting you all in Budapest in September.

Gerd Rebicek

Organizing committee

*****************************

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/227443?fbclid=IwAR0QVAjKA_dRLruVhQ6_xDUzqtu-LVsD2CIVTqgeuUPNttMqJQ8ZY4PuQUI#

https://www.kosiceonline.sk/kopy-a-paste-vo-vzduchu-kosicki-karatisti-sa-vynasli?fbclid=IwAR0gWsLXWMWxNTW75ZAoIp5qF564PvGzNi9_UxJp3xcN0LmawBNYli7Xsnw#.Xsd--rchhuM.facebook

*****************************

ME kadetov a juniorov Budapest  http://www.karate.sk/1475/majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21

2. miesto - ŠTELCL ADAM, kata juniori GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(35 pretekárov v kategórii)

- vo finále prehral s TUR so ziskom 22,32 bodov a obsadil tak 2. miesto - získal striebornú medailu. GRATULUJEME!!!

***********************************

13.Memorial Michala Bozogáňa

https://www.kosiceonline.sk/trinasty-rocnik-memorialu-michala-bozogana-v-znameni-olympijskeho-ocakavania?fbclid=IwAR27D7nwqH5jW5J6gR1FGe-aUDr4DTHHVio1Jvruk2Zwb714vjn5o1aFbJM

Od 18:47 ... https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/208764

********

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********

Upozornenie na zmenu AGILITY

ttp://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

********

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

Poznámka: Ak nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta