VÝCHODOSLOVENSKÁ ÚNIA KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ

Štúrova 32
040 01 Košice
IČO: 00689271, DIČ: 2021186761
IBAN: SK68 0200 0000 0000 2023 6512, SWIFT/BIC: SUBASKBX

 

PREZIDENT VUKABU

Július VALENTA

oddiel karate TJ Metropol Košice , 0905 / 75 35 24,  jvalenta@centrum.sk 

 

VICEPREZIDENT VUKABU a predseda trénersko metodickej komisie

František KRETOVIČ

Karate klub Kretovič Košice , 0905 / 321 899, karate.kretovic@gmail.com

 

Tajomník a predseda rozhodcovskej komisie

Ing. Imrich BÁCSKAI

Školský športový klub JUGO Košice, 0948 / 41 74 74, ibacskai@iol.sk

 

Hospodár

Ing. Martin BECA, PhD.

Karate klub TANDEN Košice, 0903 / 62 90 54, beca@szm.sk 

 

Predseda organizačnej komisie

Ing. Peter BOZOGÁŇ

KK UNION Košice, 0907 / 927 132, dorka@extel.sk

 

Predseda komisie sebaobrany a tradičného karate

Ladislav KONRÁD

Zen Shotkoan Karate Do Košice, 0905 / 414 672 

 

Predseda disciplinárnej komisie

Dušan BÍLY

MŠK Vranov nad Topľou,0915 973 227,