• V roku 1974 prvý krúžok karate v Prešove, založil ho Ing. Pavol Krajňak. V tomto krúžku cvičili okrem iných Ervin Némethy, Eugen Lenorovič). Tento krúžok na jeseň toho istého roku sa stal oddielom karate pri TJ Slovan Solivar Prešov pod vedením Ervína Némethyho. Vyraznú pomoc po odbornej stránke v tomto oddielu priniesol PhDr. Sätozár Hazucha, ktorý vykonával v roku 75 – 76 ZVS v Prešove.
   
 • V tom istom roku Eugen Lenorovič, ktorý aktívne trénoval v Košiciach džudo a popri tomu sa venoval karate, súčasne vypomáhal trénovať karate aj v Prešove, kde mal trvalé bydlisko.
   
 • Dňa 23.6. 1974 Eugen Lenorovič,  Ervín Némethy úspešne absolvovali kurz trénerov III. triedy karate v Bratislave. Tesne pred odchodom do Bratislavy sa k Lenorovičovi pripojil Mgr. Ladislav Kita, ktorý počas štúdia psychológie v Poľsku trénoval karate smeru Kyoku-Shinkai
   
 • V auguste 1974 vytvoril p. Lenorovič prvý oddiel džuda a karate TJ VSŽ Košice , spoločne s Mgr. Kita a krátko nato sa pripojil na odporúčanie Ing. Kováča z Bratislavy Ing. Sokol, prvý nábor bol do novovzniknutého oddielu bol v septembri 1974. Medzi prvých cvičencov karate v Košiciach patrili: Ficeri, Orth, Bona, Mathes, Káčik, Raffaelis, PhDr. Vojtko,  Hajdu, Sopko, Stebnický, Řebíček Gerd, ktorý je v súčasnosti šéf trénerom Goju-kai v Budapešti súčasne trénerom štátnej reprezentácie. O niečo neskôr začal trénovať Július Valenta (1976), ktorý je šéf tréner oddielu teraz už TZ Metropol Košice.
   
 • Dňa 14.10.1975 Lenorovič a Mgr. Kita založili ďalší oddiel karate pri TJ Slávia VŠV Košice, ktorý viedol pán Benedikti a neskôr p. Bauer obaja pôvodom z Prešova.
   
 • V roku 1975  Lenorovič a Mgr.Kita založili komisiu karate pri Zväze džuda v Košiciach. Predsedom sa stal Mgr. Kita a okrem Lenoroviča komisiu tvorili Raffaelis, Školník,  Némethy, neskôr Leško.
   
 • Dňa 18.10.1975 sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Vsl. kraja za aktívnej organizačnej pomoci Ing. Kopiniča (predseda komisie karate Slov. zväzu džuda) v roli hlavného rozhodcu a Ing. Pentora. Štartovali družstvá VSŽ Košice, Slávia VŠV Košice a Solivar Prešov (založený v II. polroku 1975).
  Výsledky:

  V súťaži družstiev:

  1. miesto Slovan Solivar Prešov
  2. miesto Slávia VŠV
  3. miesto VSŽ Košice

  Jednotlivci :

  V kata :

  1. miesto Lenorovič,

  V kumite v jednotlivých hmotných kategóriach : Bačo, Hudák, Orth, Sopko všetci z VSŽ Košice. Títo pretekári štartovali  na MSSR vo zvolene 2.11.1975. Po týchto pretekoch pribudli III. VT.(Lenorovič,   Bačo, Sopko, Bona).
   

 • Dňa 19.11. 1975 vznikol oddielu karate pri TJ Slávia VŠT Košice. Na jednoročnú vojenskú službu nastúpil do Košíc MUDr. Jozef Fábry z Bratislavy, ktorému p. Lenorovič vytvoril podmienky pre tréningy s úlohou vytvoriť nový oddiel. Predsedom oddielu sa stal Peter Mázik. Prví cvičenci tohoto oddielu boli: Kretovič, Popovič, Leško, Bubnár, Čurma a ďalší. Krátkodobo vykonával trénersku činnosť Ing. Sokol no túto rolu neskôr prevzal p. Kretovič.
   
 • Dňa 3.7.1977 MUDr. Samek založil oddiel karate pri TJ Vagonka Poprad
   
 • 14.9.1976 p. Lenorovič a Mgr. Kita založili oddiel karate pri VTJ VVLŠ v Košiciach. Trénovaním a vedením oddielu boli poveriní cvičenci z TJ VSŽ p. Drgoňa a p. Švec.
   
 • Od 15.9.1976 začal pracovať krúžok karate v Sp. Novej Vsi pod vedením Štefana Lajčáka prom geológa, ktorý od 1.1.1977 sa stal oddielom karate pri Dome pionierov a mládeže v Sp.N.Vsi.
   
 • V roku 1976 v Bratislave sa konalo školenie trénerov III. triedy prví rozhodcovia vo vsl. kraji: Lenorovič, Kita, Bona, Sopko, Orth, Mathes, Némethy, Kretovič, Mázik, Bayer, Popovič, Šebej.
   
 • Dňa 23. 11. 1976 založil krúžok karate v Revúcej p. Ondrej Nemoga.(Krúžok nemal dlhú životnosť)
   
 • Dňa 8.3.1977 Vsl. komisia karate zorganizovala seminár trénerov v Košiciach pod vedením Ing. Kopiniča.
   
 • V dňoch 1. – 3. 7. 77 Vsl. komisia karate usporiadala letné sústredenie karate, ktoré viedli: Lenorovič, Kita, Kretovič.
   
 • Veľký obrat vo vývoji karate bohužiaľ v negatívnom zmysle nastal po príchode PhDr. Vojtka, ktorý začal trénovať v oddieli karate VSŽ Košice pod vedením p. Lenoroviča. Jeho nepredvídateľné karieristické úmysly a ambície, prerástli v postupnom porozbíjaní medzi oddielových vzťahov, lanárení základného vtedy už trénerskeho kádra z oddielu karate TJ  VSŽ Košice. Pri svojich karieristických ambíciách zneužil osobné vzťahy a známosti v Bratislave, kde študoval. Hrubo narušil vzťahy medzi Vsl. komisiou karate a Slovenskou komisiou karate v Bratislave, čo vyústilo, že postupne členovia komisie na silný nátlak funkcionárov karate z Bratislavy sa vzdali funkcií. Samotná p. Kardošová predsedkyňa Zväzu džuda a karate sa vzdala funkcie, predovšetkých za hrubé jej osočovanie zo strany funkcionárov karate z Bratislavy. Tieto vzťahy sa naďalej zhoršovali a 6. 5. 1983 na konferencii zväzu džuda a karate došlo k odčleneniu karate a vytvoreniu samostatného Vsl.  zväzu karate. Funkciu predsedu prevzal Dr. Vojtko, ktorý pokračoval v rozbíjaní medzioddielových vzťahov, poklesla i výkonnostná úroveň vo vsl. kraji. Pán PhDr. Vojtko spolu s p. Orthom založili oddiel karate ČH Košice, z ktorého bol pre nečestné jednanie vylúčený, tak vytvoril oddiel TJ Mladosť, kde pochodil rovnako a  aj tam voči nemu vznesené viacero nečestných obvinení, takže jediným riešením bol jeho odchod z oddielu a našťastie neskôr aj z hnutia  karate. Funkcie predsedu Vsl. zväzu karate prevzal Ing. Dušan Sarka, ktorý začal trénovať oddiel karate TJ Slávia UPJŠ Košice, ktorý behom krátkej doby skonsolidoval situáciu v hnutí karate vo vsl. kraji. Za jeho pôsobenia došlo k výraznému vzostupu úrovne karate, napravili sa medzioddielové vzťahy. Napriek tomu je potrebné skonštatovať, že osamostatnenie sa karate od džuda bolo prínosom v jeho neskoršom rozvoji.
   
 • V roku 1984 oddiel karate a džuda pri TJ VSŽ sa odčlenil vytvorením samostatného oddielu karate pri TZ Metropol Košice.
   
 • Po revolúcii v roku 1989 došlo k ďalšiemu organizačnému členeniu karte na Slovensku ako aj vzniku nových oddielov a nastal rozmach nových štýlov bojových umení.
   
 • V roku 1990 vznikla Východoslovenská úniu karate a bojových umení zo sídlom v Košiciach, na čele s prezidentom Ing. Dušanom Sarkom CSc. Ďalší funkcionári VUKABU sú p. Valenta p. Lenorovič, p.Konrád.(ktorí vedie oddiel ZEN SHOTOKAN KARATE DO smeru Shotokan od r. 1. 11. 1993), JUDr. Jestrebi.  V tomto čase vznikla aj Tatranská únia karate a bojových umení zo sídlom v Poprade, kde sa pričlenil oddiel Slávia UPJŠ.