týmto si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na:

Karate1 Youth League - A Coruña 2024

2024.05.16 - 2024.05.19

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Benátky/Taliansko 2024.

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024

Spôsob účasti:

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

Registrácia v 2.fáze začína :

od 2024-03-02 12:00 do 2024-05-01 12:00 (GMT +0)

Otvorená registrácia, pokiaľ sa kategórie nenaplnia do počtu 96 prihlásení v kata aj v kumite.

Odkaz na info na WKF sportdata.org:

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=858#a_eventhead

V prípade turnajov Karate1 Youth League, ktoré sú zaradené v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 Taliansko 2024, bude pri dosiahnutí výsledku do 9. miesta (vrátane), SZK na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk) ktorémukoľvek reprezentantovi, ktorý je zaradený v širšej reprezentácii na r. 2024, refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji.

Reprezentantom, ktorí získali v r. 2024 medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať 100% primeraných nákladov vynaložených na účasť na turnaji na základe vopred zaslanej písomnej žiadosti (na macko@karate.sk).

Reprezentantom, ktorí získali v predchádzajúcom období (v r.2023) medailové umiestnenie na ME, MS bude SZK refundovať primerané náklady na základe zaslanej písomnej žiadosti reprezentanta (na macko@karate.sk) pred turnajom, kde mu SZK stanoví výšku refundovanej časti nákladov na základe vyhodnotenia výsledkov reprezentanta v sezóne 2023.

Informácie na stránke karate.sk:

https://www.karate.sk/1995/k1-youth-league-a-coruna-esp-2024

Aktualizované: 4.3.2024

*************************

Plán prípravy na MS kadetov, juniorov, U21 2024:

https://www.karate.sk/1990/ksr-navrhnuty-predbezny-plan-pripravy-na-ms-2024

Plán prípravy a sledovania talentovanej mládeže U14 2024:

https://www.karate.sk/1992/plan-pripravy-a-sledovania-talentovanej-mladeze-u14-2024

Aktualizované: 26.2.2024

***********************************************************************************

Príprava na páskovanie 2.kyu a vyššie

KK Kretovič každý pondelok 19 30 hod ..športové gymnázium ..GOJU ryu

Union Košice Belehradska ZŠ každý pondelok 17 30 hod Shotokan

***********************************************************************************

Karatisti ktorí majú záujem o štúdium na Strednej Športovej Škole Trieda SNP104 v Košiciach a zároveň dvojfázovo trénovať pod vedením trénera Františka Kretoviča sa po ukončení Základnej školy môžu prihlásiť na prijímacie talentové skúšky.Škola,internát,jedáleň a telocvičňa karate v jednom spoločnom objekte.Ráno tréningy od 8.00 do 9.30 hod, potom vyučovanie a po škole druhý tréning.Dalšie informácie F.Kretovič

0905 321 899

Študijné odbory na SŠŠ, Tr, SNP 104, Košice

  1. Športové gymnázium

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a všeobecné vzdelávanie.

Po skončení štúdia žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelávania a sa predpokladá pokračovanie na VŠ ľubovoľného zamerania. Ide o klasické gymnaziálne štúdium ( celý rozsah gymnázia), doplnený o dvojfázový tréningový proces.

  1. Športový manažment

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné ekonomické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako manažér alebo športový inštruktor v športových kluboch, športových zväzoch, regeneračných centrách, fitcentrách a v iných organizáciách alebo pokračovať na VŠ ekonomického alebo športového zamerania.

Absolvent získa schopnosti potrebné pre oblasť  marketingu, manažmentu,  ekonomiky, podnikania a práva v športe - projektovanie, príprava, organizácia športových aktivít, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme, viesť tím, hodnotiť prácu podriadených, zvláda všetky činnosti súvisiace s administráciou a korešpondenciou športových klubov/ centier, pri práci využíva rôzne digitálne technológie na užívateľskej úrovni, zastupuje športový klub v komunikácii s médiami, reklamnými agentúrami a športovým zväzom.

  1. Digitálne služby v športe

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné informatické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako administrátor alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

Dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových  zariadeniach – správa počítačovej siete, zabezpečenie ochrany dát, správa databázy športovcov- registrácia účastníkov tréningov/súťaží, činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie, tvorba web stránky športového zariadenia, tvorba a spracovanie fotodokumentácie a videí zo športových podujatí.

  1. Spracovanie dát v športe

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné informatické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako databázový analytik alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

Dokáže analyzovať, zhodnotiť dáta a navrhnúť vhodnosť použitia digitálnych technológií v športových pracoviskách – tvorba a správa databázy športovcov, monitorovanie a analýza športových výkonov pomocou digitálnych technológií, vizualizácia získaných dát, tvorba reportov podľa požiadaviek klienta, správa počítačovej siete, zabezpečenie ochrany dát, tvorba web stránky športového zariadenia a činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie.

Sportove gymnazium

**********************************************

Žiadame organizátorov, usporiadateľov, lekárov, lektorov, rozhodcov a iných zamestnancov VÚKABU, resp. budúcich zamestnancov, aby vyplnili registračný dotazník zamestnanca VÚKABU na nižšie uvedenom linku. Zároveň upozorňujeme, že každý zamestnanec je povinný nahlásiť zmenu uvedených údajov.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4aDbYF_EWE0sF23TUjT9TbvKJMLP…

Martin Beca

hospodár vúkabu

********