Karate klub UNION Košice organizuje autobus na turnaj do Oradei ako každy rok. Odchod bude zo Sidliska Tahanovce KIK..potom KVP OD billa. časy upresnim, cena na osobu podla obsadenosti autobusu.

Oradea 16.10.2022
  Tam   Spat  
Bozogan st 1 coach 1 Union
         
         
rozhodca 1   1  
rozhodca 1   1  
rozhodca 1   1  
rozhodca 1   1  
rozhodca 1   1  
rozhodca 1   1  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  7   7  

ZMENY VÁHOVÝCH KATEGÓRIÍ - dievčatá

https://www.karate.sk/1791/nove-vahove-kategorie

***********************************************************************************

Informácie z VV SZK - klubom SZK

https://www.karate.sk/1800/informacie-z-vv-klubom-szk

***********************************************************************************

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský zväz karate v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave plánuje realizovať vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner KARATE.Vzdelávacie programy (ich všeobecná časť) pre získanie kvalifikácie tréner I./II../III. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne/ dištančne (on-line) na FTVŠ UK v Bratislave v termínoch:

    I. stupeň - v termíne: 14.-16. október 2022, v prípade väčšieho záujmu aj v decembri 2022

    II. stupeň – v termíne: 1. časť v prvej polovici novembra 2022 a 2.časť február 2023

    III. stupeň – v termíne: 1. časť v druhej polovici novembra 2022 a 2.

časť február 2023

*špeciálna časť: vybraný víkend november/december 2022 + jarná časť 2023, v závislosti od termínového kalendára SZK

V prípade, že budete v klube evidovať záujemcov o uvedené vzdelávacie programy, prepošlite im nasledujúci prihlasovací link, ktorý Vás poprosíme vyplniť v dostatočnom časovom predstihu, resp. najneskôr však do 15.8.2022

PRIHLASOVACÍ LINK: https://forms.gle/VvajHZzpv1bQHoRBA 

Na základe predchádzajúcich skúseností Vás žiadame o zabezpečenia informovanosti Vašich záujemcov a o dodanie korektných údajov (osobný email a mobil) tak, aby to nekomplikovalo priebeh najmä dištančného vzdelávania.

Predpokladaná suma vzdelávacieho programu závisí od finálneho počtu prihlásených frekventantov, pričom orientačne:

I. kv. stupeň = cca 180 - 200 EUr

II. kv. stupeň = cca 270 - 300 Eur

III. kv. stupeň = cca 320 - 350 Eur

UPOZORŇUJEME, že každý uchádzač musí byť vedený v informačnom systéme SZK ako člen klubu!!! Pre bezproblémové absolvovanie školenia Vás prosíme o overenie Vašej osoby u štatutára klubu, či máte riadne splnené všetky náležitosti voči klubu a klub voči SZK!!! V prípade doplňujúcich informácii nás neváhajte kontaktovať – mailovo na:  mackova@karate.sk

S pozdravom

Mgr. Kristína Macková, PhD. predseda TMK SZK,mobil: +421 904 323 309

****************************************************
Celkové poradie klubov v žiackej lige 2021-22022

Jednotlivci + Družstvá

poradie Klub 1. miesto 2. miesto 3. miesto body
1. KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. 264 134 46 444
2. KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. 102 70 40 212
3. Shotokan karate Košice 81 26 25 132
4. Karate klub UNION Košice, o. z. 69 38 20 127
5. Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z. 51 20 10 81
6. Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. 45 10 8 63
7. Centrál karate klub Poprad o.z. 33 10 11 54
8. Karate Klub IGLOW, o. z. 21 20 9 50
9. Karate klub KATSUDO Sabinov, o. z. 24 2 1 27
10. Karate klub Slávia UPJŠ Košice 12 12 2 26
11. Mestský športový klub Kežmarok 12 8 3 23
12. Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z. 15 4 2 21
13. Športový klub mesta Liptovský Hrádok 6 4 4 14
14. Karate Klub SABINOV, o. z. 3 10 1 14
15. Mestský športový klub Vranov nad Topľou 6 4 1 11
16. TJ SLÁVIA CVČ DÚHA HUmenné 3 0 0 3
17. Športový klub OLYMPIA Bardejov, o. z. 0 2 0 2
18. Karate club Trebišov 0 0 2 2

**************************************************************************

Karatisti ktorí majú záujem o štúdium na Strednej Športovej Škole Trieda SNP104 v Košiciach a zároveň dvojfázovo trénovať pod vedením trénera Františka Kretoviča sa po ukončení Základnej školy môžu prihlásiť na prijímacie talentové skúšky.Škola,internát,jedáleň a telocvičňa karate v jednom spoločnom objekte.Ráno tréningy od 8.00 do 9.30 hod, potom vyučovanie a po škole druhý tréning.Dalšie informácie F.Kretovič

0905 321 899

Študijné odbory na SŠŠ, Tr, SNP 104, Košice

  1. Športové gymnázium

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a všeobecné vzdelávanie.

Po skončení štúdia žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelávania a sa predpokladá pokračovanie na VŠ ľubovoľného zamerania. Ide o klasické gymnaziálne štúdium ( celý rozsah gymnázia), doplnený o dvojfázový tréningový proces.

  1. Športový manažment

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné ekonomické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako manažér alebo športový inštruktor v športových kluboch, športových zväzoch, regeneračných centrách, fitcentrách a v iných organizáciách alebo pokračovať na VŠ ekonomického alebo športového zamerania.

Absolvent získa schopnosti potrebné pre oblasť  marketingu, manažmentu,  ekonomiky, podnikania a práva v športe - projektovanie, príprava, organizácia športových aktivít, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme, viesť tím, hodnotiť prácu podriadených, zvláda všetky činnosti súvisiace s administráciou a korešpondenciou športových klubov/ centier, pri práci využíva rôzne digitálne technológie na užívateľskej úrovni, zastupuje športový klub v komunikácii s médiami, reklamnými agentúrami a športovým zväzom.

  1. Digitálne služby v športe

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné informatické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako administrátor alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

Dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových  zariadeniach – správa počítačovej siete, zabezpečenie ochrany dát, správa databázy športovcov- registrácia účastníkov tréningov/súťaží, činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie, tvorba web stránky športového zariadenia, tvorba a spracovanie fotodokumentácie a videí zo športových podujatí.

  1. Spracovanie dát v športe

Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a odborné informatické vzdelávanie.

Po skončení štúdia môže pracovať ako databázový analytik alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

Dokáže analyzovať, zhodnotiť dáta a navrhnúť vhodnosť použitia digitálnych technológií v športových pracoviskách – tvorba a správa databázy športovcov, monitorovanie a analýza športových výkonov pomocou digitálnych technológií, vizualizácia získaných dát, tvorba reportov podľa požiadaviek klienta, správa počítačovej siete, zabezpečenie ochrany dát, tvorba web stránky športového zariadenia a činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie.

Sportove gymnazium

******************************************* 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým bývalým a terajším karatistom, že náš opustil vo veku 55 rokov dlhoročný člen oddielu karate TJ Metropol Košice Ján  Ing. Ján Vávra. Tí, ktorý ste ho poznali aj ostatní priaznivci karate venujte mu chvíľu zamyslenia a spolupatričnosti. Bol to výborný tréner a dodnes jeho žiaci pokračujú v tom, čo ich naučil. Pohreb je dnes o 14.00 h. n mestkom krematóriu.  Česť jeho pamiatke.

 *******************************************

Prezident VÚKABU Július Valenta

Vážení členovia VÚKABU. Vzhľadom na zmenu legislatívy pre skušobných komisárov SZK je nasledovný postup pre jeho akceptovanie v SZK. 

1/ Robí sa to cez databázu členov SZK

2/ Otvoríte si daného člena a tam je postup pri akualizovaní platnosti jednak trénerskej licencie, čo je prvotné na pridelenie aj licencie  skušobného komisára. Podmienkou je splnenie uvedených podmienok, vrátane zaplatenia poplatkov.    Pri licencii skušobného komisára, platia do zväzu len skuš. komisári I. triedy. Ostatní triedy platia v regionálnych zoskupeniach.

 Tieto otázky komunikuje s pani Mackovou a pánom Baďurom.

 S pozdravom Július Valenta, prezident VÚKABU.

**********************************************

Zákon o registri mimovládnych organizácií (ďalej aj „zákon“) zriaďuje namiesto čiastkových registrov jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom (ďalej aj „právnické osoby“ alebo „organizácie“).Register mimovládnych organizácií (ďalej aj „register“) by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené (nie je potrebná preregistrácia existujúcich organizácií). Ministerstvo vnútra SR ako správca a prevádzkovateľ registra organizáciám odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov.

Oznamovacia povinnosť ako som písal už niekoľkokrát bola do 30.6.2019.

V prílohe posielam zoznam OZ, ktoré nenahlásili potrebné údaje, je tam aj viacero členov VÚKABU.

Dôsledky nedoplnenia údajov do registra

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j.  budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).V súvislosti s uvedenou témou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente 1. júna 2020 a zároveň upozorňuje, aby mali horeuvedené organizácie povinné údaje zapísané čím skôr.  NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES sa o nich nemá ako inak dozvedieť.V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o  jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynula úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvedel,právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

BECA Marttin

**********************************************

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********