ZOZNAM TRÉNEROV VUKABU S  PLATNÝMI LICENCIAMI SZK

Tréner

Klub

Stupeň

Platnosť

Udelený kým

Bácskai Imrich

Školský športový klub JUGO Košice

4.stupeň

10.06.2008-

31.12.2020

FTVŠ UK Bratislava

Baňasová Jaroslava

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

2.stupeň

23.05.2014-

31.12.2020

Športové gymnázium Tr. SNP 104, Košice

Beca   Martin

Karate klub TANDEN Košice, o.z.

2.stupeň

05.02.1995-

31.12.2020

Telovýchovná škola Slovenského združenia telesnej kultúry

Becová   Alena

Karate klub TANDEN Košice, o.z.

1.stupeň

05.02.1995-

31.12.2020

VUKABU

Bilý Dušan

Mestský športový klub Vranov nad Topľou

1. stupeň

15.06.1982-

31.12.2020

Sokol

Blicha   Ladislav

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

2. stupeň

12.01.1997-

31.12.2020

VUKABU

Bozogáň Peter st

Karate klub UNION Košice, o.z.

2. stupeň

21.10.1995-

31.12.2020

SZK

Bozogáň Peter ml.

Karate klub UNION Košice, o.z.

1.stupeň

21.10.2007-

31.12.2020

SZK

 

Demko   Štefan

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1.stupeň

25.06.2017-

25.06.2022

SZK

Demko   Viliam

Karate klub KATSUDO Sabinov, o.z.

1.stupeň

06.10.1996-

31.12.2020

VUKABU

 

Fekete   Štefan

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

06.10.1996-

31.12.2020

VUKABU

Ficeri   Ondrej

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

14.02.1982-

31.12.2020

ČZTV

Futejová Beáta

Karate Klub SABINOV, o.z.

1. stupeň

21.10.2007-

31.12.2020

VUKABU

Galanda Andrej

Karate klub Snina, o.z.

3. stupeň

18.10.1992-

31.12.2020

SZK

 

 

Hasprová Beáta

Club mladých godžu-ryu karate Michalovce, o.z.

1. stupeň

14.06.1992-

31.12.2020

VUKABU

Ivan   Marián

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

31.03.2017-

31.03.2022

SZK

Ivan   Ladislav

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

07.05.2006-

31.12.2020

VUKABU

 

Klimíček Milan

Karate klub UNION Košice, o.z.

1.stupeň

20.03.2016-

20.03.2021

SZK Baďura

Kožák Peter

Karate klub UNION Košice, o.z.

1.stupeň

21.10.2007-

31.12.2020

VUKABU

Kretovič František

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

3. stupeň

10.06.2008-

31.12.2020

FTVS UK Bratislava

Kretovič František ml.

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

1. stupeň

12.10.2011-

31.12.2020

VUKABU

Kretovič Peter

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

1. stupeň

06.10.1996-

31.12.2020

VUKABU

Krcho   Peter

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

1. stupeň

23.09.1978-

31.12.2020

TŠ OSŠ SÚV ČSZTV V Košiciach

Kýpeť Ján Športový klub OLYMPIA Bardejov, o.z.

2.
trieda

01.11.2021- 01.11.2026 SZK
 

Merga   Michal

Karate klub Snina, o.z.

3. stupeň

12.10.1992-

31.12.2020

SZK

 

Miškovičová Elena

Športový klub zmiešaných bojových umení MMA
a Psycho Team Košice
a Shotokan karate Košice- Barca

3. stupeň

07.05.2006-

31.12.2020

VUKABU

 

Olekšák Ján

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

25.04.2004-

31.12.2020

VUKABU

Palgutová Katarína

Karate klub Snina, o.z.

1. stupeň

24.06.2012-

31.12.2020

SZK

 

Petrvalská Radka

Karate klub UNION Košice, o.z.

1. stupeň

20.03.2016-

20.03.2021

SZK

Petrvalský Emil

Karate klub UNION Košice, o.z.

1. stupeň

01.04.2001-

31.12.2020

VUKABU

Petrvalský Martin

Karate klub UNION Košice, o.z.

1. stupeň

21.10.2007-

31.12.2020

VUKABU

Potoma Daniel KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z. 1.
stupeň
2.12.2016 - 2.12.2021 SZK
         

Sedláček Jozef

Školský športový klub JUGO Košice

1. stupeň

01.04.2001-

31.12.2020

VUKABU

 

Semaník Jozef

Karate Klub KATSUDO Sabinov, o.z.

1. stupeň

08.05.2011-

31.12.2020

PhDr. Miroslav Slížik, PhD.

Semaníková Viktória

Karate Klub KATSUDO Sabinov, o.z.

1. stupeň

08.05.2011-

31.12.2020

PhDr. Miroslav Slížik, PhD.

Sokol   Martin

Karate klub UNION Košice, o.z.

1. stupeň

01.04.2001-

31.12.2020

VUKABU

Sukubová Ľudmila

KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o.z.

2. stupeň

21.10.1995-

31.12.2020

SZK

Szeles Štefan

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

02.12.1990-

31.12.2020

VUKABU

Szelesová Margita

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

1. stupeň

31.10.2007-

31.12.2020

VUKABU

Valenta Július

Športové združenie TJ Metropol Košice, o.z.

3. stupeň

10.06.2008-

31.12.2020

UK FTVŠ Bratislava

 

ZOZNAM TRÉNEROV VUKABU 

Meno Klub Uhradená licencia SZK Uhradená licencia VÚKABU
Bácskai Imrich JUGO áno áno
Baňasová Jaroslava Kretovič áno  
Bartko Marián HIKARI   nie
Beca   Martin Tanden áno áno
Becová   Alena Tanden áno  
Bilý Denis MšK VnT    
Bilý Dušan MšK VnT áno áno
Bozogáň Peter Union áno áno
Bozogáň Peter ml. Union áno áno
Demko   Štefan Metropol áno  
Demko   Viliam Katsudo áno  
Drobňák Jozef ŠKP PO   nie
Fekete   Štefan Metropol áno  
Ficeri   Ondrej Metropol áno  
Futejová Beáta KK SB áno  
Galanda Andrej KK Snina áno  
Hasprová Beáta MIichalovce áno áno
Hnat Ivan Svidník   áno
Ivan   Marián Metropol áno  
Ivan   Ladislav Metropol áno  
Klimíček Milan Union áno  
Kožák Peter Union áno áno
Kretovič František Kretovič áno áno
Kretovič František ml. Kretovič áno  
Kretovič Peter Kretovič áno  
Krcho   Peter Kretovič áno  
Kýpeť Ján Olympia BJ áno áno
Ličko Peter IPPON   áno
Merga   Michal KK Snina áno áno
Miškovičová Elena Barca áno  
Olekšák Ján Metropol áno  
Palgutová Katarína KK Snina áno  
Petrvalská Radka Union áno  
Petrvalský Emil Union áno áno
Petrvalský Martin Union áno áno
Potoma Daniel KK Kretovič áno ano
Sedláček Jozef JUGO áno  
Semaník Jozef Katsudo áno  
Semaníková Viktória Katsudo áno  
Sokol   Martin Union áno  
Sukubová Ľudmila Kretovič áno nie
Szeles Štefan Metropol áno  
Szelesová Margita Metropol áno  
Šimko Stanislav Union   nie
Šolc Vladimír ATU   áno
Valenta Július Metropol áno áno
       
Vysvetlivky:      
neevidovaný      
evidovaný, ale nutné uhradiť poplatok nie
evidovaný a poplatok uhradený   áno