Prezident

Ing. Peter Bozogáň

peter bozogan

 

Viceprezident

Ing. Imrich Bácskai

imrich bacskai

Tajomník

Mgr. Daniel Potoma

 

 

Hospodár

Ing. Martin BECA, PhD

 

 

Člen

Július VALENTA

julius valenta

 

Disciplinárna komisia

Dušan Bíly

Rozhodcovská komisia

Mgr. Peter Kožák