Prezident

Ing. Peter Bozogáň

peter bozogan

 

Viceprezident Ing. Imrich Bácskai

 

Tajomník JUDr. Daniel Potoma

 

 

Hospodár Ing. Martin BECA, PhD

 

 

Člen Július VALENTA

julius valenta

 

Disciplinárna komisia Dušan Bíly

imrich bacskai

Rozhodcovská komisia Mgr. Peter Kožák

 

Poradca VV Františk Kretovič

frantisek kretovic