Športový klub polície Oddiel karate, Prešov
Športový klub polície Oddiel karate, Prešov