S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým bývalým a terajším karatistom, že náš opustil vo veku 55 rokov dlhoročný člen oddielu karate TJ Metropol Košice Ján  Ing. Ján Vávra. Tí, ktorý ste ho poznali aj ostatní priaznivci karate venujte mu chvíľu zamyslenia a spolupatričnosti. Bol to výborný tréner a dodnes jeho žiaci pokračujú v tom, čo ich naučil. Pohreb je dnes o 14.00 h. n mestkom krematóriu.  Česť jeho pamiatke.

 *******************************************

Prezident VÚKABU Július Valenta

Vážení členovia VÚKABU. Vzhľadom na zmenu legislatívy pre skušobných komisárov SZK je nasledovný postup pre jeho akceptovanie v SZK. 

1/ Robí sa to cez databázu členov SZK

2/ Otvoríte si daného člena a tam je postup pri akualizovaní platnosti jednak trénerskej licencie, čo je prvotné na pridelenie aj licencie  skušobného komisára. Podmienkou je splnenie uvedených podmienok, vrátane zaplatenia poplatkov.    Pri licencii skušobného komisára, platia do zväzu len skuš. komisári I. triedy. Ostatní triedy platia v regionálnych zoskupeniach.

 Tieto otázky komunikuje s pani Mackovou a pánom Baďurom.

 S pozdravom Július Valenta, prezident VÚKABU.

******************************************************

Informácia z Výkonného výboru SZK

Slovenský zväz karate organizuje Majstrovstvá Slovenska detí, mládeže, ml.kadetov, kadetov, juniorov a U21.

Dátum: 27. - 28. novembra 2021

Miesto: NTC Aréna - Národné tenisové centrum v Bratislave, Príkopova 6, 831 03 Bratislava

27. november 2021 SOBOTA - ml. kadeti, kadeti, juniori, U21

28. november 2021 NEDEĹA - deti a mládež

S pozdravom Bozogáň Peter st

**********************************************

Vážení športoví priatelia.Vzhľadom na snahu rozvíjať para-karate na Slovensku by som Vás rada poprosila o vyplnenie a zdieľanie krátkeho dotazníka a para-karate videí vo vašich športových kluboch. Pre otvorenie dotazníka kliknite SEM.

Para-karate v skratke:

V para-karate sú tri súťažné kategórie pre zrakovo, telesne a intelektuálne oslabených športovcov, samostatne pre ženy a mužov. Na ME a MS WKF sa súťaží zatiaľ len v disciplíne kata, od 16 rokov, pričom zrakovo oslabení športovci musia mať počas kata prekryté oči, telesne postihnutí športovci súťažia na invalidnom vozíku. Intelektuálne znevýhodnení športovci môžu opakovať jednu kata počas celej súťaže.Závažnosť znevýhodnenia medzi para športovcami je kompenzovaná extra bodmi. Tieto body udeľuje špeciálna a nezávislá komisia lekárov a odborníkov počas "klasifikácie" športovcov. Tá je vždy jeden, dva dni pred začatím šampionátu.

Snahou WKF je čo najviac spopularizovať para-karate v národných federáciách a preto nie je zo strany WKF limit na registráciu športovcov na ME a MS z jedného štátu v jednej kategórii. To znamená, že napr. v kategórii telesne znevýhodnených športovcov môže štartovať viac ako 1 Slovák (ak ho SZK nominuje).Para-karatisti sú počas ME a MS koučovaní oficiálnym licencovaným koučom SZK, no v prípade potreby má každý jeden nárok na akreditovaného asistenta. To môže byť tréner, zákonný zástupca a pod. Tiež ho nominuje a registruje SZK podľa potreby.Para-karate je súčasťou ME a MS "zdravých" športovcov, sú preto súčasťou TV vysielania a majú aj rovnaké medaile.Momentálne je na sportdata.org dostupných mnoho e-para-karate súťaží.

WKF sa snaží dostať do programu Paralympijskych hier.

Pre vašu inšpiráciu pripájam video majstra Anglicka v kategórii vozíčkar (wheelchair user). Tento športovec vie chodiť, no má kombináciu rôznych postihnutí a preto súťaží na vozíku.A ďalšie video, kde môžete nájsť rôzne inšpirácie.Čoskoro Vám poskytnem viac informácií o rôznych možnostiach integrácie športovcov so zdravotným znevýhodnením v kluboch a tiež o možnostiach finančnej podpory klubov s para-karate športovcami.Ak máte nejaké ďalšie otázky o para-karate, neváhajte ma kontaktovať e-mailom (augustovicova.dusana@gmail.com), alebo telefonicky (0908 736 720).

Dúfam, že som Vás motivovala, s prianím pekného dňa Dušana Augustovičová

https://drive.google.com/uc?id=1sk05jL53hc8bN6tDE9UhZCyWl-hpXe_c&export=download

Dušana Čierna Augustovičová, PhD. WKF PARA-KARATE COMMISSION CHAIRWOMAN

**********************************************

Zákon o registri mimovládnych organizácií (ďalej aj „zákon“) zriaďuje namiesto čiastkových registrov jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom (ďalej aj „právnické osoby“ alebo „organizácie“).Register mimovládnych organizácií (ďalej aj „register“) by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené (nie je potrebná preregistrácia existujúcich organizácií). Ministerstvo vnútra SR ako správca a prevádzkovateľ registra organizáciám odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov.

Oznamovacia povinnosť ako som písal už niekoľkokrát bola do 30.6.2019.

V prílohe posielam zoznam OZ, ktoré nenahlásili potrebné údaje, je tam aj viacero členov VÚKABU.

Dôsledky nedoplnenia údajov do registra

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j.  budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).V súvislosti s uvedenou témou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente 1. júna 2020 a zároveň upozorňuje, aby mali horeuvedené organizácie povinné údaje zapísané čím skôr.  NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES sa o nich nemá ako inak dozvedieť.V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o  jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynula úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvedel,právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

BECA Marttin

**********************************************

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/227443?fbclid=IwAR0QVAjKA_dRLruVhQ6_xDUzqtu-LVsD2CIVTqgeuUPNttMqJQ8ZY4PuQUI#

https://www.kosiceonline.sk/kopy-a-paste-vo-vzduchu-kosicki-karatisti-sa-vynasli?fbclid=IwAR0gWsLXWMWxNTW75ZAoIp5qF564PvGzNi9_UxJp3xcN0LmawBNYli7Xsnw#.Xsd--rchhuM.facebook

*****************************

ME kadetov a juniorov Budapest  http://www.karate.sk/1475/majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21

2. miesto - ŠTELCL ADAM, kata juniori GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(35 pretekárov v kategórii)

- vo finále prehral s TUR so ziskom 22,32 bodov a obsadil tak 2. miesto - získal striebornú medailu. GRATULUJEME!!!

********

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********

Upozornenie na zmenu AGILITY

ttp://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

********

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

Poznámka: Ak nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta